Rätsepa teed

Rätsepa elanike suurimaks peavaluks on olnud aegade algusest peale meie teed
Rätsepa asumi teed on määratud Kiili vallaga sõlmitud lepingu alusel avalikku kasutusse, millest tuleneb Valla kohustus neid hooldada ja korras hoida. Kui tunned, et teed ei ole piisavalt korras, siis anna sellest teada vastutavale vallaametnikule (Kadre Rumm, Lauatel. 6790263, Mob. 5046443)

Pikka aega unistuseks olnud korralik asfalttee on alates 2014. aastast, mil esimene 700 meetrit asfalti maha sai, saamas üha suuremas osas reaalsuseks.
Tee-ehitusega jätkati 2015 aastal, kui asfalteeritud sai 700 meetrit teed laiusega 4,6m ning lisaks 100 meetrit teed laiusega 3,5m (viimane tänu lõiguäärsete elanike täiendavale omapoolsele rahastusele).
Järk-järgult liigutakse koostöös Vallaga kogu Rätsepa asumi teede asfalteerimise suunal, eesmärgiks on saada kõik teed asfalteeritud hiljemalt 2018 aastaks.

Kes ei oska veel hinnata praegust teede seisukorda, võiks vaadata varasemaid jäädvustusi Youtube -i abi.

Murranguliseks hetkeks tee-ehituses võib pidada 2013.a. lõppu, mil saime Vallalt korraliku ettepaneku alustamaks projektijärgset tee-ehitust 2014. aastal.
Elanike, Valla ja Kubja arenduse üheskoos tehtud panustamise tulemusena õnnestus 2014 aastal asfalteerida esimene 700 meetrit teed, mis oli seejuures kõige hullemas seisukorras olev teelõik.

(täpsemalt saab tee-ehituse arengutest lugeda alt kronoloogiast).

HEA UUDIS - 2018 aastal saavad teed lõplikult valmis

Koostöös Vallaga jätkub 2018.a. Rätsepa asumi teede asfalteerimine.
Aastal 2018 asfalteeritakse kõik elurajooni jaotusteed. Plaani õnnestumine sõltub lubadustest kinnipidamistest.
Alljärgnevalt on toodud selgitav joonis plaanitava 2018 aasta tee-ehituse kohta:

Tee-ehitus

NB! Terves Rätsepa asumis kehtib kiiruse piirang 30 km/h ja kehtib parema käe reegel!
Tee-ehituse ajal palume mõistvat suhtumist (võimalikud kannatused on seda väärt).


Rätsepa teede kronoloogia

 • Aastal 2008 sai selgeks, et seniselt arendajalt pole loota (ja pole ka võimalik nõuda) teede detailplaneeringujärgset väljaehitamist.
 • Aastal 2009 võeti senistelt arendajatelt üle elamupiirkonna teed, pooleliolevate ehitistena.
 • Aastal 2011 sõlmiti Kiili vallaga leping, millega määrati teed avalikku kasutusse ja millest tuleneb valla kohustus teid hooldada ja korras hoida.
 • Aastal 2013 (oktoobris) algasid kolmepoolsed (Rätsepa Infra MTÜ - Kiili Vald - Kubja arendus) läbirääkimised, mille eesmärk oli jõuda Rätsepa sissesõidutee tee-ehituse osas lepingulisele kokkuleppele ning alustada projektijärgset ehitustegevust 2014.aastal.
 • Aastal 2014 (jaanuaris) allkirjastati vastav kokkulepe, milles kohustuvad lepingupooled ühiselt panustama Rätsepa sissesõidutee ehitusse, kusjuures poole vajaminevast summast kannab Vald ja teise poole Kubja arendaja ja Rätsepa Infra MTÜ -ga kahasse. Lepiti kokku, et projekti juhib Kiili Vald.
  Plaanis oli 4 aasta jooksul ehitada projektijärgselt valmis lõik sissesõidust kuni Kubja arendusse mahapööramiseni aastaks 2017.
 • Aastal 2014 (juunis) sai teatavaks, et seoses ÜVK kaevetöödega on Vald otsustanud liikuda esialgsest plaanist kiiremini ning rajada korralik tee-põhi 500m pikkusel lõigul ning asfalteerida esimese ristmikuni (sh ristmik ise st asfalteeritakse ca 240 meetrit). Lisaks rajatakse kergliiklustee põhi.
 • Aastal 2014 (juulis) väljastati Valla poolt Ehitusluba tee ehituseks.
 • Aastal 2014 sai valmis 700 meetrit asfaltkattega teed - st kogu teelõik, mis oli algselt plaanis lõpetada 2017 aastaks õnnestus valmis ehitada juba 2014 aastal.
 • Aastal 2015 asfalteeriti 700 meetrit teed laiusega 4,6m ja lisaks 100 meetrit teed laiusega 3,5m teed.
 • Aastal 2016 asfalteeriti 900 meetrit teed laiusega 3,5m.
 • Aastal 2017 asfalteeriti 500 meetrit teed laiusega 3,5m.
 • Plaanitav tee-ehitus jätkub 2018.
 • Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, siis õnnestub 2018 aastal asfalteerida ca 550 meetrit teed ning sellega oleme kõik teed saanud asfaltkattega kaetud.
  Väga paljud elanikud on andnud keskmisest SUUREMA panuse tee-ehituse alustamiseks ning jätkamiseks. Olge Teie eriti tänatud.