Rätsepa Infra liikmelisus

Rätsepa Infra MTÜ -l on 66 liiget, mis moodustab 75% kõikidest majapidamistest. (seisuga 08.04.2016)

Liikmete eelised


Liikmel on õigus:

  • valida revisjon ja juhatuse liikmeid ning olla ise valitud revisjonikomisjoni või juhatusse;
  • osa võtta üldkoosolekust osaledes nii oma sõnavõttude ja hääletamise kaudu teda puudutavate otsuste langetamisel;
  • saada ühingu juhtorganitelt tema huve puudutavat teave, samuti sisulisi ja põhjendatud vastuseid enda huvides esitatud taotlustele;
  • tasuda teenuste eest liikmetele mõeldud tariifide alusel;
  • osaleda ühingu lõpetamisel allesjääva vara jagamisel.

Liikmeks astumine


Liikmeks saab astuda iga elanik või kinnistuomanik, kes elab või kelle kinnistu paikneb Lähtse külas, Rätsepa elurajoonis, mis piirneb Rätsepa tee või Rätsepa põiktee või Kääri teega.

Liikmeks saab astuda kirjaliku avalduse alusel.
Avaldus palume täita ja anda juhatuse liikme kätte, või digiallkirjastada ja saata e-posti aadressile juhatus@infra.ee või saata tavalise postiga aadressile Kääri tee 57, Lähtse küla, Kiili vald, Harjumaa.