Rätsepa tutvustus

Rätsepa Infra MTÜ loodi 17.07.2008.a.
Samal aastal alustati läbirääkimistega Lähtse külas, Kiili vallas nn Rätsepa elamurajooni seniste arendajatega infrastruktuuriobjektide ülevõtmise üle.
2009 aastal moodustati küla elanikest liikmeskond ning aasta keskel võeti üle senistelt arendajatelt kõik Infrastruktuuri objektid – st teed, haljasalad, pumbajaam ja biopuhasti ning ka vee ja reovee trassid.

Süveneva koostöö raames Kiili Vallavalitsusega anti 2011 aastal valla ettevõttele üle vee ja reovee majandus.
Sellest alates tegeleb veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste osutamisega Kiili KVH OÜ

Koostöös asumi elanike ja Vallaga alustati 2014 aastal teede asfalteerimist, tõstmaks hüppeliselt kõikide elanike elu kvaliteeti ja jõudmaks lõpuks projektijärgse ettenähtud olukorrani.
Täpsemalt on Rätsepa teedest räägitud eraldi sektsioonis Tee-ehitus

Meeldetuletus

Terves Rätsepa asumis kehtib kiiruse piirang 30 km/h ja kehtib parema käe reegel.
Olgem üksteise suhtes mõistvad ning pidagem sellest piirangust kinni.
Kui sõidad mööda jalakäijast või jalgratturist, siis tee seda vaikselt ja ohutult!

NB! Kui Sul (või Sinu lapsel) on sõitmiseks motoroller, mootorratas või ATV
siis tea, et kiiruspiirang kehtib ka Teile

 

Uudised ja info

 • Probleem tee kaitsevööndiga 2017 (st aiatagused hekid, puud jms olevat suur probleem)
  Loe kirjavahetust: 9.mai järelpärimine, 11.mai suhtlus, 17.mai Vallavanema vastuskiri
 • Aastal 2018 jätkub tee-ehitus
  Täpsemalt vaata tee-ehituse erilehelt.
 • Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste osutamisega tegeleb Kiili KVH, kes ehitas elamupiirkonnas välja ka hüdrantidel põhineva tuletõrjeveevõtu süsteemi.
 • Rätsepa kinnistutele on valmisehitatud Telia valguskaablivõrk, tänu millele on võimalik elanikel tarbida kiireimat ja kvaliteetseimat andmesideühendust jms Telia poolt pakutavaid teenuseid Eestis. Täpsem info Telia (tel.123).
 • Jätkuvalt on käimas tänavavalgustuse väljaehitamise protsess. I ja II etapi tänavavalgustus viidi nõuetele vastavasse seisundisse ja anti Vallale üle 2012 aasta lõpus. Aastal 2012 sai koostöös Vallaga rajatud pool III etapi tänavavalgustusest ning aastal 2013 rajati teine pool. Aastal 2014 oli plaanis paigaldada valgustus Rätsepa tee 1-7 majade juurde. Kahjuks see ei õnnestunud, kuna Vald otsustas esitatud finantseerimistaotlust mitte rahuldada, viidates juba küllaldaselt suurele investeerimisele tee-ehituses. Uueks eesmärgiks on rajada tänavavalgustus Rätsepa tee 1-7 majade juurde lähitulevikus.
 • Maksmata arvetest ja ühingu rahastamisest:
  Elanikud jätkavad ühingu rahastamist kvartaalsete maksetena. Kahjuks on endiselt elanikke ja/või kinnistuomanikke, kes on otsustanud teiste kulul elada.